X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

"شه یدا نامه"

14 - خرداد‌ماه - 1396

پر بکه په یکم وینه ی سالی پار

روخساری نازت بکه بی قه رار   

پر بکه په یکی ده و ئاگراوه

ئاگری گیانم چی کوورپه ی ساوه

بکه ره م وه نه زری حه زره تی خالت

قوربانی دیده و زه نه خی چالت

خوداگه م درار وه نیشی بژانگ

بکه ره م وه دار وه روژ و وه مانگ

هرووفم بکوش و ئاوی دیده ت

هووکاره م بکه وه ره سمی خیره ت

یا بنووشنه م یا نووشم بکه

یا بسووزنه م یا سووزم بکه

پر بیمه ده سه ودای دونیایی فانی

گشتی که م وه نه زری یاره گه ی گیانی

ته نیا هاتمه و وه ته نیا چمه و

تاوانی نه زانی خالقم دیمه و

وه مه رگیش نیه وم تیر ده ئی دونیا

ده وای ده رده گه م خوه تی وه ته نیا

.
.
هرووف = عطش
.

(وه حید .ک)