X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

"پیچک"

14 - خرداد‌ماه - 1396

به اندیشه هایت بیاموز که راه بروند

به آنها بگو ؛ راه پر پیچ و خم است و خطر باید کرد  

بیاموزشان که صراط مستقیم مرگِ حتمی توست

باید به دشمن یادآوری کرد که او نردبانِ بلوغی بیش نیست

بگو ؛ که در هر گوشه از راه خلقتی بی نظیر می بینند

بگو ؛ که به جلّاد نیز می توان رقصِ مُردن آموخت

به آنها بگو :

که با پیچیدن بر تنِ کُفر نیز می توان به عشق رسید

بگو که در انتظارِ شکفتنشان خواهی نشست ...
.
(و.کمالی)